Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de gemeenten in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 220)

Rubriek(en):
Subsidies aan de gemeenten
 
Datum ontvangst: 09/11/2010 Datum publicatie: 15/12/2010 Referentie: B.Q.R. 13 (10/11), Blz. 13
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 15/01/2011 Referentie: B.Q.R. 13 (10/11), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/11/2010 Ontvankelijk p.m.
15/01/2011 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 13 (10/11) 52
 
Vraag