Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oprichting van een wielerploeg Wallonie-Bruxelles en de schade aan het imago van Brussel.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 195)

 
Datum ontvangst: 07/10/2010 Datum publicatie: 15/11/2010 Referentie: B.Q.R. 12 (10/11), Blz. 60
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 15/11/2010 Referentie: B.Q.R. 12 (10/11), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2010 Ontvankelijk p.m.
15/11/2010 Antwoord Charles Picqué B.Q.R. 12 (10/11) 60
 
Vraag