Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de gedeeltelijke wijziging van het BBP.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 24/01/2011 Datum publicatie: 16/02/2011 Referentie: B.I.V. 44 (10/11), Blz. 17
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 16/02/2011 Referentie: B.I.V. 44 (10/11), Blz. 19
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2011 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/02/2011 Ontwikkeling Marie Nagy B.I.V. 44 (10/11) 18
16/02/2011 Tussenkomst Cécile Jodogne B.I.V. 44 (10/11) 18
16/02/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 44 (10/11) 19
16/02/2011 Repliek Marie Nagy B.I.V. 44 (10/11) 24