Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het project in de Violetstraat.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 27/04/1998 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/1998 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van de Raad
30/04/1998 Ingetrokken door zijn auteur.