Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de evaluatie van het aanwenden van het systeem van de huurtoelage.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Christos Doulkeridis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 72)

 
Datum ontvangst: 07/02/2011 Datum publicatie: 15/03/2011 Referentie: B.I.V. 57 (10/11), Blz. 40
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 15/03/2011 Referentie: B.I.V. 57 (10/11), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2011 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2011 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 57 (10/11) 40
15/03/2011 Antwoord Christos Doulkeridis B.I.V. 57 (10/11) 41
15/03/2011 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 57 (10/11) 42