Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de energieprestaties van de beschermde tuinwijken "Le Logis" en "Floréal".

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 133)

 
Datum ontvangst: 15/02/2011 Datum publicatie: 06/04/2011 Referentie: B.I.V. 66 (10/11), Blz. 32
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 06/04/2011 Referentie: B.I.V. 66 (10/11), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2011 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2011 Uitgesteld Marie Nagy B.I.V. 59 (10/11) 31
06/04/2011 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 66 (10/11) 33
06/04/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 66 (10/11) 33
06/04/2011 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 66 (10/11) 34