Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de schending van de kwaliteits-, bewoonbaarheids- en veiligheidsnormen van huurwoningen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Christos Doulkeridis, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdtsedelijke Regering, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 75)

 
Datum ontvangst: 21/02/2011 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2011 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2011 Van de agenda gehaald. Olivier de Clippele B.I.V. 57 (10/11) 48