Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de werking van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 149)

 
Datum ontvangst: 23/03/2011 Datum publicatie: 02/05/2011 Referentie: B.I.V. 71 (10/11), Blz. 22
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 02/05/2011 Referentie: B.I.V. 71 (10/11), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/05/2011 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 71 (10/11) 22
02/05/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 71 (10/11) 23
02/05/2011 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 71 (10/11) 23