Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de "Fédération Wallonie-Bruxelles".

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 297)

 
Datum ontvangst: 07/04/2011 Datum publicatie: 12/05/2011 Referentie: B.I.V. 81 (10/11), Blz. 7
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 12/05/2011 Referentie: B.I.V. 81 (10/11), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/05/2011 Voornaamste interpellatie Didier Gosuin B.I.V. 81 (10/11) 8
12/05/2011 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 81 (10/11) 11
12/05/2011 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 81 (10/11) 28
12/05/2011 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 81 (10/11) 38