Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de subsidie voor de Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel om ondernemingen in moeilijkheden te steunen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 132)

Rubriek(en):
Steun aan de ondernemingen
 
Datum ontvangst: 26/05/2011 Datum publicatie: 22/06/2011 Referentie: B.I.V. 100 (10/11), Blz. 9
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 22/06/2011 Referentie: B.I.V. 100 (10/11), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2011 Vraag gesteld namens de auteur Olivia P'tito B.I.V. 100 (10/11) 9
22/06/2011 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 100 (10/11) 10