Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de vordering van het Brussels Gewest inzake achterstallige trekkingsrechten, voor de hertewerkstelling van werklozen.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 198)

 
Datum ontvangst: 20/06/2011 Datum publicatie: 06/07/2011 Referentie: B.I.V. 107 (10/11), Blz. 82
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 06/07/2011 Referentie: B.I.V. 107 (10/11), Blz. 86
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2011 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2011 Voornaamste interpellatie Emmanuel De Bock
06/07/2011 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 107 (10/11) 83
06/07/2011 Tussenkomst Caroline Persoons B.I.V. 107 (10/11) 84
06/07/2011 Tussenkomst Vincent Vanhalewijn B.I.V. 107 (10/11) 85
06/07/2011 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 107 (10/11) 86
06/07/2011 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 107 (10/11) 90