Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het organiseren van een wetenschapsquiz in het Brussels basisonderwijs.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 138)

 
Datum ontvangst: 07/06/2011 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2011 Van de agenda gehaald. Walter Vandenbossche B.I.V. 107 (10/11) 80