Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 431)

Rubriek(en):
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel, Discriminatie, Positie van de vrouw
 
Datum ontvangst: 08/04/2011 Datum publicatie: 15/06/2011 Referentie: B.V.A. nr 19, Blz. 129
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 15/06/2011 Referentie: B.V.A. nr 19, Blz. 129
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/04/2011 Ontvankelijk p.m.
15/06/2011 Antwoord Benoît Cerexhe B.V.A. nr 19 129
 
Vraag