Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door het Milieucollege behandelde geschillen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 275)

Rubriek(en):
Leefmilieu
 
Datum ontvangst: 09/06/2011 Datum publicatie: 15/09/2011 Referentie: B.V.A. nr 21, Blz. 94
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11 Datum antwoord: 15/09/2011 Referentie: B.V.A. nr 21, Blz. 94
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/06/2011 Ontvankelijk p.m.
15/09/2011 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.V.A. nr 21 94
 
Vraag