Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de ontbinding van het directiecomité van Brussel 2000.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 101)

 
Datum ontvangst: 06/05/1998 Datum publicatie: 08/05/1998 Referentie: V.V. 24 (97/98), Blz. 807
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98 Datum antwoord: 08/05/1998 Referentie: V.V. 24 (97/98), Blz. 808
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/05/1998 Ontwikkeling Marie Nagy V.V. 24 (97/98) 807
08/05/1998 Tussenkomst Michiel Vandenbussche V.V. 24 (97/98) 808
08/05/1998 Antwoord Charles Picqué V.V. 24 (97/98) 808
08/05/1998 Repliek Michiel Vandenbussche V.V. 24 (97/98) 809