Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het project Jongeren-Labo.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 162)

 
Datum ontvangst: 07/12/2011 Datum publicatie: 11/01/2012 Referentie: B.I.V. 29 (11/12), Blz. 67
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 11/01/2012 Referentie: B.I.V. 29 (11/12), Blz. 68
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2011 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2011 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2012 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 29 (11/12) 67
11/01/2012 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 29 (11/12) 68
11/01/2012 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 29 (11/12) 69