Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Gewestelijke School van Openbare Besturen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 03/02/2012 Datum publicatie: 15/03/2012 Referentie: B.I.V. 67 (11/12), Blz. 19
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 15/03/2012 Referentie: B.I.V. 67 (11/12), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/02/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/02/2012 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2012 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 67 (11/12) 19
15/03/2012 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 67 (11/12) 21
15/03/2012 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 67 (11/12) 22