Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het Plan 2010-2020 voor het Kind en de Jongere.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 501)

 
Datum ontvangst: 19/03/2012 Datum publicatie: 19/04/2012 Referentie: B.I.V. 79 (11/12), Blz. 35
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 19/04/2012 Referentie: B.I.V. 79 (11/12), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/03/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2012 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/04/2012 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 79 (11/12) 36
19/04/2012 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 79 (11/12) 37
19/04/2012 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 79 (11/12) 38