Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studentenjobs in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 190)

 
Datum ontvangst: 28/05/2012 Datum publicatie: 06/06/2012 Referentie: B.I.V. 100 (11/12), Blz. 42
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 06/06/2012 Referentie: B.I.V. 100 (11/12), Blz. 44
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/05/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2012 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/06/2012 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 100 (11/12) 43
06/06/2012 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 100 (11/12) 44
06/06/2012 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 100 (11/12) 46