Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van vreemdelingen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 469)

Rubriek(en):
Integratie van de migranten, Gemeentelijke verkiezing
 
Datum ontvangst: 23/03/2012 Datum publicatie: 15/05/2012 Referentie: B.V.A. nr 29, Blz. 13
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 15/06/2012 Referentie: B.V.A. nr 30, Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/03/2012 Ontvankelijk p.m.
15/06/2012 Antwoord Charles Picqué B.V.A. nr 30 52
 
Vraag