Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inning van verkeersbelasting op autovoertuigen.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 178)

Rubriek(en):
Gewestelijke fiscaliteit
 
Datum ontvangst: 06/04/2012 Datum publicatie: 15/05/2012 Referentie: B.V.A. nr 29, Blz. 82
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 15/05/2012 Referentie: B.V.A. nr 29, Blz. 82
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/04/2012 Ontvankelijk p.m.
15/05/2012 Antwoord Guy Vanhengel B.V.A. nr 29 82
 
Vraag