Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de fiscale vrijstellingen die worden verleend aan de Europese instellingen.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Evelyne , Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 445)

Rubriek(en):
Gewestelijke fiscaliteit, Europese Gemeenschap
 
Datum ontvangst: 21/03/2012 Datum publicatie: 15/05/2012 Referentie: B.V.A. nr 29, Blz. 85
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 15/05/2012 Referentie: B.V.A. nr 29, Blz. 85
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/03/2012 Ontvankelijk p.m.
15/05/2012 Antwoord Evelyne B.V.A. nr 29 85