Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de controle op en de overheveling van gesubsidieerde contractuelen (geco's) in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 328)

 
Datum ontvangst: 11/06/2012 Datum publicatie: 04/07/2012 Referentie: B.I.V. 115 (11/12), Blz. 7
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 04/07/2012 Referentie: B.I.V. 115 (11/12), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/06/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/06/2012 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/06/2012 Uitgesteld Ahmed Mouhssin B.I.V. 111 (11/12) 23
04/07/2012 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 115 (11/12) 7
04/07/2012 Tussenkomst Arnaud Pinxteren B.I.V. 115 (11/12) 8
04/07/2012 Antwoord Benoît Cerexhe B.I.V. 115 (11/12) 8
04/07/2012 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 115 (11/12) 11