Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de milieuvergunning voor het elektrisch onderstation van de MIVB aan de Poldersstraat in Ukkel.

Indiener(s)
Céline Fremault
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 351)

Rubriek(en):
nihil
 
Datum ontvangst: 08/10/2012 Datum publicatie: 13/11/2012 Referentie: B.I.V. 14 (11/12), Blz. 46
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 11/12 Datum antwoord: 13/11/2012 Referentie: B.I.V. 14 (11/12), Blz. 48
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/10/2012 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2012 Ontwikkeling Céline Fremault B.I.V. 14 (12/13) 47
13/11/2012 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 14 (12/13) 48
13/11/2012 Repliek Céline Fremault B.I.V. 14 (12/13) 51