Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de promotie van kraantjeswater.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 175)

 
Datum ontvangst: 12/11/2012 Datum publicatie: 04/12/2012 Referentie: B.I.V. 17 (12/13), Blz. 16
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 04/12/2012 Referentie: B.I.V. 17 (12/13), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/11/2012 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2012 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/12/2012 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 17 (12/13) 16
04/12/2012 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.I.V. 17 (12/13) 17
04/12/2012 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 17 (12/13) 18