Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de stand van zaken in het stadsproject Wet.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 594)

 
Datum ontvangst: 07/01/2013 Datum publicatie: 29/01/2013 Referentie: B.I.V. 40 (12/13), Blz. 22
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 29/01/2013 Referentie: B.I.V. 40 (12/13), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/01/2013 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2013 Ontwikkeling Marie Nagy B.I.V. 40 (12/13) 22
29/01/2013 Tussenkomst Annemie Maes B.I.V. 40 (12/13) 24
29/01/2013 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 40 (12/13) 26
29/01/2013 Repliek Marie Nagy B.I.V. 40 (12/13) 30