Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het drugsbeleid in Brussel.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 269)

 
Datum ontvangst: 04/02/2013 Datum publicatie: 04/03/2013 Referentie: B.I.V. 56 (12/13), Blz. 46
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 04/03/2013 Referentie: B.I.V. 56 (12/13), Blz. 48
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/02/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/02/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2013 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 56 (12/13) 47
04/03/2013 Antwoord Charles Picqué B.I.V. 56 (12/13) 48
04/03/2013 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 56 (12/13) 50