Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de dreiging tot uitzetting van Kinepolis.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 14)

Rubriek(en):
nihil, Vestiging en delocalisatie van de ondernemingen, Economische ontwikkeling en synergie
 
Datum ontvangst: 25/03/2013 Datum publicatie: 17/04/2013 Referentie: B.I.V. 73 (12/13), Blz. 28
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 17/04/2013 Referentie: B.I.V. 73 (12/13), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/03/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2013 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2013 Ontwikkeling Emmanuel De Bock B.I.V. 73 (12/13) 28
17/04/2013 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 73 (12/13) 29
17/04/2013 Repliek Emmanuel De Bock B.I.V. 73 (12/13) 32