Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het Plan 2010-2020 voor het Kind en de Jongere.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 286)

 
Datum ontvangst: 22/04/2013 Datum publicatie: 23/05/2013 Referentie: B.I.V. 85 (12/13), Blz. 41
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 23/05/2013 Referentie: B.I.V. 85 (12/13), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/04/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/04/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/05/2013 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 85 (12/13) 41
23/05/2013 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 85 (12/13) 43
23/05/2013 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 85 (12/13) 44