Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de cijfers betreffende indicator nr. 11 "ondertekende CBP's".

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 955)

Rubriek(en):
nihil, Werkgelegenheidsbeleid, Socio-professionele inschakeling en vorming
 
Datum ontvangst: 27/02/2013 Datum publicatie: 15/04/2013 Referentie: B.V.A. nr 39, Blz. 40
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/05/2013 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 210
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2013 Ontvankelijk p.m.
15/05/2013 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 40 210
 
Vraag