Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de laattijdige betaling van facturen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 568)

 
Datum ontvangst: 18/03/2013 Datum publicatie: 15/05/2013 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 72
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/05/2013 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 72
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2013 Ontvankelijk p.m.
15/05/2013 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 40 72
 
Vraag