Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de campagnes binnen uw bevoegdheden.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 573)

 
Datum ontvangst: 29/03/2013 Datum publicatie: 15/05/2013 Referentie: B.V.A. nr 40, Blz. 11
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/06/2013 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/03/2013 Ontvankelijk p.m.
15/06/2013 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 41 36
15/06/2013 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage 36
 
Vraag