Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het contract Aquiris - Waterzuivering Haren.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 622)

 
Datum ontvangst: 06/05/2013 Datum publicatie: 15/06/2013 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 103
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/06/2013 Referentie: B.V.A. nr 41, Blz. 103
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2013 Ontvankelijk p.m.
15/06/2013 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.V.A. nr 41 103
 
Vraag