Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de resultaten van de enquête van het verbindingsbureau Brussel-Europa over het imago van Brussel bij geëxpatrieerden.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 09/07/2013 Datum publicatie: 12/07/2013 Referentie: V.V. 30 (12/13), Blz. 15
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 12/07/2013 Referentie: V.V. 30 (12/13), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/07/2013 Ontvankelijk Françoise Dupuis
12/07/2013 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 30 (12/13) 16
12/07/2013 Antwoord namens de bestemmeling Rachid Madrane V.V. 30 (12/13) 16
12/07/2013 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 30 (12/13) 17