Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overdracht van de geco's.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 1118)

 
Datum ontvangst: 10/06/2013 Datum publicatie: 15/07/2013 Referentie: B.V.A. nr 42, Blz. 58
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/09/2013 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 191
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2013 Ontvankelijk p.m.
15/09/2013 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 43 191
 
Vraag