Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kosten betreffende de uitwerking van het GPDO.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 618)

 
Datum ontvangst: 25/07/2013 Datum publicatie: 15/09/2013 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 14
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/10/2013 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 49
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/07/2013 Ontvankelijk p.m.
15/10/2013 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 44 49
 
Vraag