Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies voor renovatie van het woonmilieu en gevelverfraaiing.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting (Vragen nr 671)

 
Datum ontvangst: 08/07/2013 Datum publicatie: 15/09/2013 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 28
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/10/2013 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 95
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2013 Ontvankelijk p.m.
15/10/2013 Antwoord Evelyne Huytebroeck B.V.A. nr 44 95
 
Vraag