Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de personen die gebruik maken van de maatregel "Artikel 60, ˜ 7".

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 1130)

 
Datum ontvangst: 08/07/2013 Datum publicatie: 15/09/2013 Referentie: B.V.A. nr 43, Blz. 62
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 15/10/2013 Referentie: B.V.A. nr 44, Blz. 189
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2013 Ontvankelijk p.m.
15/10/2013 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 44 189
15/10/2013 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag