Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de samenwerking tussen de beroepsreferentiecentra en de competentiepool.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 83)

Rubriek(en):
nihil
 
Datum ontvangst: 07/10/2013 Datum publicatie: 12/11/2013 Referentie: B.I.V. 13 (12/13), Blz. 25
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13 Datum antwoord: 12/11/2013 Referentie: B.I.V. 13 (12/13), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/10/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/10/2013 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/11/2013 Uitgesteld Walter Vandenbossche B.I.V. 9 (13/14) 36
12/11/2013 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 13 (13/14) 25
12/11/2013 Tussenkomst Arnaud Pinxteren B.I.V. 13 (13/14) 26
12/11/2013 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 13 (13/14) 27
12/11/2013 Repliek Emin Özkara B.I.V. 13 (13/14) 30