Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de discriminatie op de arbeidsmarkt.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel (Vragen nr 96)

 
Datum ontvangst: 30/10/2013 Datum publicatie: 11/12/2013 Referentie: B.I.V. 24 (13/14), Blz. 7
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14 Datum antwoord: 11/12/2013 Referentie: B.I.V. 24 (13/14), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2013 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/11/2013 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/11/2013 Uitgesteld Walter Vandenbossche B.I.V. 13 (13/14) 58
11/12/2013 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 24 (13/14) 7
11/12/2013 Toegevoegde interpellatie Elke Van den Brandt B.I.V. 24 (13/14) 9
11/12/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi B.I.V. 24 (13/14) 11
11/12/2013 Tussenkomst Hamza Fassi-Fihri B.I.V. 24 (13/14) 12
11/12/2013 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 24 (13/14) 12
11/12/2013 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 24 (13/14) 17