Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de New Deal van de studenten.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 183)

 
Datum ontvangst: 10/02/2014 Datum publicatie: 27/02/2014 Referentie: B.I.V. 58 (13/14), Blz. 20
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14 Datum antwoord: 27/02/2014 Referentie: B.I.V. 58 (13/14), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/02/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/02/2014 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 58 (13/14) 20
27/02/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 58 (13/14) 22
27/02/2014 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 58 (13/14) 25