Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de campagnes binnen uw bevoegdheden.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 663)

 
Datum ontvangst: 17/01/2014 Datum publicatie: 15/03/2014 Referentie: B.V.A. nr 49, Blz. 59
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14 Datum antwoord: 15/03/2014 Referentie: B.V.A. nr 49, Blz. 59
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/01/2014 Ontvankelijk p.m.
15/03/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 49 59
15/03/2014 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag