Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stands van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings (Vragen nr 692)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 19/03/2014 Datum publicatie: 24/05/2014 Referentie: B.V.A. nr 51, Blz. 11
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2014 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag