Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de Brusselse administratie bevoegd voor de ruimtelijke ordening.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 19)

Rubriek(en):
Administratie van het Gewest, Ruimtelijke ordening
 
Datum ontvangst: 13/10/2014 Datum publicatie: 05/11/2014 Referentie: B.I.V. 8 (14/15), Blz. 29
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14 Datum antwoord: 05/11/2014 Referentie: B.I.V. 8 (14/15), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/10/2014 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2014 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 8 (14/15) 30
05/11/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 8 (14/15) 31
05/11/2014 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 8 (14/15) 34