Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gebruik van gedrogeerde honden om te bedelen.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 1)

 
Datum ontvangst: 13/10/2014 Datum publicatie: 04/11/2014 Referentie: B.I.V. 6 (14/15), Blz. 98
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14 Datum antwoord: 04/11/2014 Referentie: B.I.V. 6 (14/15), Blz. 99
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/10/2014 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/11/2014 Ontwikkeling Dominique Dufourny B.I.V. 6 (14/15) 98
04/11/2014 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 6 (14/15) 99
04/11/2014 Repliek Dominique Dufourny B.I.V. 6 (14/15) 100