Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de taalwetgeving in de gemeente Schaarbeek.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 16)

 
Datum ontvangst: 29/10/2014 Datum publicatie: 09/12/2014 Referentie: B.I.V. 21 (14/15), Blz. 27
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 09/12/2014 Referentie: B.I.V. 21 (14/15), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/11/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/11/2014 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/12/2014 Uitgesteld Ahmed El Khannouss B.I.V. 17 (14/15) 19
09/12/2014 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 21 (14/15) 28
09/12/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 21 (14/15) 28
09/12/2014 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 21 (14/15) 28