Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van een duidelijk regelgevend kader voor de lokale besturen zoals voorzien door de ordonnantie van 24 februari 2014.

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 20)

 
Datum ontvangst: 17/11/2014 Datum publicatie: 09/12/2014 Referentie: B.I.V. 21 (14/15), Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 09/12/2014 Referentie: B.I.V. 21 (14/15), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/11/2014 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/12/2014 Uitgesteld Ahmed El Khannouss B.I.V. 17 (14/15) 21
09/12/2014 Ontwikkeling Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 21 (14/15) 35
09/12/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 21 (14/15) 36