Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de beschermingsprocedure voor een deel van het Scheutbos in Molenbeek.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 23)

Rubriek(en):
Monumenten en landschappen - Patrimonium
 
Datum ontvangst: 17/11/2014 Datum publicatie: 17/12/2014 Referentie: B.I.V. 25 (14/15), Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 17/12/2014 Referentie: B.I.V. 25 (14/15), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/11/2014 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/12/2014 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 25 (14/15) 16
17/12/2014 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 25 (14/15) 16
17/12/2014 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 25 (14/15) 17