Logo Parlement Buxellois

Dringende vraag betreffende de bodemvervuiling op de site van de Citroëngarage en gevolgen voor het museumplan van de Brusselse regering.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 18)

Rubriek(en):
nihil
 
Datum ontvangst: 27/11/2014 Datum publicatie: 28/11/2014 Referentie: V.V. 10 (14/15), Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 28/11/2014 Referentie: V.V. 10 (14/15), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/11/2014 Ontvankelijk Charles Picqué
28/11/2014 Ontwikkeling Arnaud Verstraete V.V. 10 (14/15) 35
28/11/2014 Antwoord Rudi Vervoort V.V. 10 (14/15) 36
28/11/2014 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 10 (14/15) 36
28/11/2014 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 10 (14/15) 37