Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het stilleggen van de reactor van Tihange 3, de gevolgen voor Brussel en de sensibiliseringsmaatregelen in het kader van de campagne "OFF ON".

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 18)

 
Datum ontvangst: 01/12/2014 Datum publicatie: 16/12/2014 Referentie: B.I.V. 23 (14/15), Blz. 76
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 16/12/2014 Referentie: B.I.V. 23 (14/15), Blz. 77
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/12/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/12/2014 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2014 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 23 (14/15) 76
16/12/2014 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 23 (14/15) 77